امضای تفاهم نامه با شرکت پدیدآوران رویای رنگارنگ

طی مراسمی در مرکز کارآفرینی اجتماعی عارف، تفاهم نامه همکاری فی مابین دو شرکت راهکارهای یکپارچه کاربردی و پدیدآوران رویای رنگارنگ در خصوص مشارکت در برگزاری نخستین جشنواره کارآفرینی اجتماعی شهر هوشمند منعقد گردید. به گزارش خبرنگار مجله بیمه و مردم پگاه شمشیری طی مراسمی در مرکز کارآفرینی اجتماعی عارف، تفاهم نامه همکاری فی مابین دو شرکت راهکارهای یکپارچه کاربردی و […]

امضای تفاهم نامه با شرکت پدیدآوران رویای رنگارنگ بیشتر بخوانید »